DOMOV | VPIS | CENIK | POMOČ | O PORTALU | POVEZAVE
Monday, 17. June 2024

PRIJAVA NOVEGA UPORABNIKA
Lep pozdrav vsem novim uporabnikom, ki želite biti prisotni in vidni v vašem in našem navtičnem informatorju.
Vsem našim partnerjem vpisanim v register želimo omogočiti, da poleg osnovnih podatkov pripišejo tudi seznam izdelkov ali storitev s pripadajočimi podatki in fotografijami, ter možnostjo iskanja partnerjev ali delavne sile.
Trudili se bomo in prisluhnili vašim željam in potrebam. V ta namen uporabljajte forum "Vprašanja in odgovori", ki se nahaja na administrativnih straneh.

Vpisni pogoji
Navodila za vpis
Opisi in primeri paketov
Cenik
Pogodba

POZOR! Pazite pri vpisu uporabniškega imena in gesla, kajti potrebovali ju boste za vstopanje na vaše administrativne strani, kjer popravljate in dopolnjujete podatke o vašem podjetju. Zapomnite si ju in pazite, da ne prideta v roke nepooblaščenim osebam.

BODITE POZORNI NA IZBIRO PAKETOV!

Novo vpisana podjetja bodo prisotna in vidna na straneh www.navtik.info najkasneje v 24 urah.

*IME:
*PRIIMEK:
Pri vpisu imena in priimka ni potrebno razlikovati med malimi in velikimi črkami.
*UPORABNIŠKO IME:
Uporabniško ime mora vsebovati vsaj 4 znake. V uporabniškem imenu in geslu ne uporabljajte črk Č, Š in Ž.
*GESLO:
Geslo mora biti dolgo vsaj 5 znakov.
*PONOVITEV GESLA:
Pri vnosu pazite, da bosta gesli enaki.
*Naročam paket 1 Primer paketa 1
 Naročam paket 2 Primer paketa 2
 Naročam paket 3 Primer paketa 3
Preden potrdite vnos s tipko NAPREJ, preverite ali ste se naročili na pravi paket!