SPLOŠNA NAVODILA IN POMOČ ZA PRIJAVO NOVEGA UPORABNIKA
Podatki označeni z zvezdico (*) in v zeleni pasici so obvezni pri vpisu. Ostale podatke lahko vpišete po želji.

*IME: Jaka
*PRIIMEK: Primeren
Pri vpisu imena in priimka ni potrebno razlikovati med malimi in velikimi črkami.
V zgornjih dveh poljih vpišite svoje ime in priimek, to se pravi osebe katera se prijavlja. Oba podatka sta obvezen podatek.
*UPORABNIŠKO IME: Uporabnik
Uporabniško ime mora vsebovati vsaj 4 znake. V uporabniškem imenu in geslu ne uporabljajte črk Č, Š in Ž.
Uporabniško ime je podatek s katerim se boste kasneje ob vstopu na svoje administratorske strani prijavljali na stran. Podatek si morate nujno zapomniti in skrbno spraviti, saj le tako lahko zagotovite varnost vaših podatkov pred nepooblaščenimi osebami.
*GESLO: *****
Geslo mora biti dolgo vsaj 5 znakov.
*PONOVITEV GESLA: *****
Pri vnosu pazite, da bosta gesli enaki.
V zgornjih dveh poljih vpišite svoje geslo za dostopanje do vaših strani. Pri vpisu se namesto črk pojavljajo znaki *, kateri onemogočajo nepooblaščenim osebam vpogled vašega gesla. V obeh poljih GESLO in PONOVITEV GESLA morata biti besedi enaki. Če ste v GESLO vpisali npr. tes090, potem morate v polje PONOVITEV GESLA vpisati isto besedo tes090. Podatek si nujno zapomnite in skrbno shranite.
*Naročam paket 1 Primer paketa 1
Naročam paket 2 Primer paketa 2
Naročam paket 3 Primer paketa 3
Izberite paket kateri se vam zdi najbolj primeren. Za primere paketov kliknite na povezave Primer paketa,...
Ob vpisu vseh zgoraj navedenih podatkov obvezno kliknite na tipko NAPREJ !!!

Po potrditvi s tipko NAPREJ na strani PRIJAVA NOVEGA UPORABNIKA skočite na naslednjo stran z vpisom vseh podatkov podjetja.